Magdalena Madzia

Kandydatka na Prezydentkę Miasta Bielska-Białej
Komitetu Wyborczego Wyborców Dobbre Miasto

Magdalena Madzia
Magdalena Madzia
Magdalena Madzia

Magdalena Madzia

Zawodowo kieruję działem, który zajmuje się naliczaniem i analizą wynagrodzeń. Wiedzą i doświadczeniem związanym z prawem pracy dzielę się nieodpłatnie w czasie wolnym, a wiedzę branżową uzupełniam pełniąc społecznie funkcję ławnika sądowego. Od lat działam w różnych środowiskach: związkowych – wspierając pracowników, poszkodowanych przez franczyzę, walcząc o prawa kobiet, blokując wycinki, niesprawiedliwe eksmisje, czy ruchy obywatelskie oczekujące dialogu i wysłuchania, jak Stop spalarni śmieci śmieci w Bielsku-Białej.

Najważniejszy jest dla mnie szacunek i równe prawa mieszkańca bez względu na status społeczny jednostki. Miarą sukcesu miasta jest bowiem zrealizowanie potrzeb nie tylko większości, ale przede wszystkim umiejętność usłyszenia i uwzględniania grup pomijanych czy wykluczonych. Wówczas mamy pewność, że podejmowane decyzje obejmują wszystkich mieszkańców i mieszkanki. To nowa jakość postrzegania miasta jako wspólnoty. Wspólnoty, która widzi niewykorzystany potencjał tego miejsca i oczekuje realnej zmiany.

Chcę, aby Bielsko-Biała było miejscem, które młodzi ludzie wybierają nie tylko do nauki, ale również jako ośrodek ich życia zawodowego, społecznego i rodzinnego. Miejsce, które oferuje wachlarz możliwości, gdzie polityka mieszkaniowa traktowana jest priorytetowo, a komunikacja zbiorowa nie wyklucza i jest dostępna w rozrastających się dzielnicach. Chcę miasta, które szanuje nasze zasoby naturalne, tworzy przyjazną przestrzeń miejską do odpoczynku i rekreacji. Moje miasto przyszłości to miejsce, które sią zaludnia, a każdy czuje się w nim bezpiecznie i komfortowo. To perspektywa skierowana na instytucjonalne wsparcie jednostki, gdzie suma jednostek decyduje, czy sukces został osiągnięty.

Czas na nowe otwarcie, czas na głos mieszkańców i mieszkanek, czas na doBBre miasto.

Zapraszam na moje Social Media:

Masz pytania? Napisz do nas

Napisz do nas