Kandydatki i kandydaci
do Rady Miejskiej Bielska-Białej

Komitetu Wyborczego Wyborców Dobbre Miasto

Kandydatki i kandydaci do Rady Miejskiej Bielska-Białej
Kandydatki i kandydaci do Rady Miejskiej Bielska-Białej

Obwód nr 1

Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie, Hałcnów, Biała Północ Dolne Przedmieście, Biała Krakowska.

Mam 55 lat. Urodziłam się we Wrocławiu, dorastałam w Cieszynie, od 25 lat mieszkam z mężem w Bielsku-Białej. Ukończyłam etnologię i antropologię kultury na UJ. Jestem socjalistką, gospodynią domową, prezeską Stowarzyszenia im. Tadeusza Regera i redaktorką kwartalnika “Równość”. Jestem społeczniczką, osobą zaangażowaną w życie lokalnej wspólnoty miasta i osiedla, w którym mieszkam. Od 2015 roku działam w partii Razem i z przerwami pełnię w niej funkcję członkini Zarządu Okręgu Razem Podbeskidzie. Jestem feministką i współtwórczynią Czarnych Protestów w Bielsku-Białej. Działam społecznie w Komitecie Rewitalizacji miasta Bielska-Białej, w którym pełnię funkcję przewodniczącej, jestem również członkinią Komitetu  Rozwoju Bielska-Białej w perspektywie 2030 r. Jestem kobietą i obywatelką.

Startuję do Rady Miasta, aby wygrać przyszłość dla nas i dla następnych pokoleń. Startuję do Rady Miasta, bo Ratusz stracił kompetencje i nie ma pomysłu jak prowadzić politykę społeczną, która ma służyć mieszkańcom.

W ręce prywatne oddano mieszkalnictwo, zdrowie, edukację, opiekę i transport. W mieście mamy coraz mniej terenów zielonych, ziemię oddaje się w ręce deweloperów. Trzeba przeciąć układy z nimi i postawić na nogi budownictwo komunalne i usługi publiczne. Są to sprawy kluczowe dla przyszłości Polski i Bielska-Białej, one nie mogą czekać. My mieszkańcy nie możemy czekać! Demokratyczne społeczeństwa stoją na usługach publicznych, jak tych usług nie ma, to zanika poczucie, że żyjemy w tym samym społeczeństwie i w tym samym mieście.

Startuję do Rady Miasta, bo chcę, aby samorząd był aktywny, aby Miasto nie straciło swoich kompetencji i sprawczości. Chcę, aby każdemu bez różnicy dobrze się żyło w dobbrym Mieście!

Obwód nr 2

Stare Bielsko, Piastowskie, Mieszka I, Polskich Skrzydeł, Wojska Polskiego, Kopernika, Wapienica.

Zawodowo kieruję działem, który zajmuje się naliczaniem i analizą wynagrodzeń. Wiedzą i doświadczeniem związanym z prawem pracy dzielę się nieodpłatnie w czasie wolnym, a wiedzę branżową uzupełniam pełniąc społecznie funkcję ławnika sądowego. Od lat działam w różnych środowiskach: związkowych - wspierając pracowników, poszkodowanych przez franczyzę, walcząc o prawa kobiet, blokując wycinki, niesprawiedliwe eksmisje, czy ruchy obywatelskie oczekujące dialogu i wysłuchania, jak Stop spalarni śmieci śmieci w Bielsku-Białej. 

Najważniejszy jest dla mnie szacunek i równe prawa mieszkańca bez względu na status społeczny jednostki. Miarą sukcesu miasta jest bowiem zrealizowanie potrzeb nie tylko większości, ale przede wszystkim umiejętność usłyszenia i uwzględniania grup pomijanych czy wykluczonych. Wówczas mamy pewność, że podejmowane decyzje obejmują wszystkich mieszkańców i mieszkanki. To nowa jakość postrzegania miasta jako wspólnoty. Wspólnoty, która widzi niewykorzystany potencjał tego miejsca i oczekuje realnej zmiany.

Chcę, aby Bielsko-Biała było miejscem, które młodzi ludzie wybierają nie tylko do nauki, ale również jako ośrodek ich życia zawodowego, społecznego i rodzinnego. Miejsce, które oferuje wachlarz możliwości, gdzie polityka mieszkaniowa traktowana jest priorytetowo, a komunikacja zbiorowa nie wyklucza i jest dostępna w rozrastających się dzielnicach. Chcę miasta, które szanuje nasze zasoby naturalne, tworzy przyjazną przestrzeń miejską do odpoczynku i rekreacji. Moje miasto przyszłości to miejsce, które sią zaludnia, a każdy czuje się w nim bezpiecznie i komfortowo. To perspektywa skierowana na instytucjonalne wsparcie jednostki, gdzie suma jednostek decyduje, czy sukces został osiągnięty.

Czas na nowe otwarcie, czas na głos mieszkańców i mieszkanek, czas na doBBre miasto!

Obwód nr 3

Górne Przedmieście, Słoneczne, Bielsko Południe, Biała Śródmieście, Śródmieście Bielsko, Grunwaldzkie, Biała Wschód.

Pedagożka, specjalistka pracy socjalnej, konsultantką ds. zamówień publicznych. Jestem trenerką organizacji pozarządowych oraz kadr pomocy społecznej, egzaminatorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Koordynowałam Programy Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od ponad 20 lat działam społecznie na rzecz młodzieży, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - sprawia mi to ogromną radość i przynosi osobistą satysfakcję. Moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest edukacja publiczna, doradztwo dla organizacji pozarządowych, inicjowanie partnerstw międzysektorowych, projektowanie innowacyjnych rozwiązań w polityce społecznej oraz ekonomii społecznej. Ważnym dla mnie jest rozwój gospodarczy Bielska-Białej, dlatego też chętnie angażuję się w działania promujące miasto, priorytetem są dla mnie przedsiębiorcy - dzięki nim rozwija się potencjał naszego miasta. Prywatnie uwielbiam podróże, muzykę, taniec.